Ekoloģiskais koks

Mežā

Mežā naktī ir baisi. Kāpēc gan- dabiskākā vide, kurā cilvēkam ir iespēja būt kā daļai no dabas. Tomēr pašsajūta par to neliecina. Bail no vilkiem, no lapsām, no trakiem aļņiem vai meža cūkām. Diez, kurš gan te baidās vairāk. Šķiet, ka tur kaut kas nograbēja. Tur nočabēja, tur kāds bija. Bet nebija.
Reizē ar ekonomisko krīzi pasaulē, arī Latvijā iestājās finanšu krīze. Tā kā Latvijas mežus mēdz dēvēt par mūsu zaļo zeltu, saprotams, ka šo resursu sāka aktīvāk izmantot, lai lāpītu budžeta carumus. Strauji tika palielināti mežu izzāģēšanas apjomi. Lai gan atbildīgās amatpersonas aktīvi skaidroja, ka tas esot normāls process un meži izaug vairāk nekā tos gadā nozāģē, tomēr sabiedrības vairākums bija sašutis. Un joprojām ir sašutis.

Arī man, ikdienā ceļojot pa Latviju, redzot daudzās cirsmas, bija tā kā žēl. Mežs aug gadu desmitiem, bet vajag tikai pāris dienas, lai no tā pāri paliktu celmi un zaru čupas. Ainava aiz loga izmainījās. Mūsdienās ar dažādu smago tehniku palīdzību, kas atvieglo un paātrina mežistrādes darbus, tas notiek diezgan strauji. Meža vide pēc lielo traktoru apciemojuma arī izskatās kā pēc kara.

2011. gadā Al Jazeera [1] kanāls izveidoja sižetu par šo mūsu mežu traci, kurā izteicās gan par mežu apsaimniekošanu atbildīgas personas, gan dabas draugu un aizstāvju puses. Tā kā izteiktie viedokļi šķita visai pretrunīgi, tas veicināja manu vēlmi pašam doties izpētīt, kā tad ir tajā mežā. Man mežs asociējas ar svētu vietu un šādi izstrādes darbi likās aizskaroši. Lai gan mežu izciršana savā būtībā ir līdzīga lauksaimniecības darbībai, tikai prasa vairāk laika un ir daudz pamanāmāka, tomēr, redzot plašās cirsmas, radās daudzi jautājumi par to, vai tam tā tiešām būtu jābūt.
Katrā cirsmā tiek atstāti tā sauktie ekoloģiskie koki [2], kas arī radīja manu interesi tos pētīt jaunradītajā ainavā, kas savā būtībā ir visai skumja, taču tai piemīt arī slēpts skaistums, kuru meklēju.

[1] http://www.youtube.com/watch?v=am1xKGQ3YHc
[2] Ekoloģiskais koks -mežā kā dabiskā sistēmā ietilpst dažādu vecumu koki, tāpēc īpaša nozīme izcirtumos ir ekoloģiskajiem kokiem, kas arī intensīvas mežsaimnieciskās darbības apstākļos sasniedz savu bioloģisko vecumu, nodrošina meža vides nepārtrauktību un kā bioloģiski veci koki kalpo par mājvietu daudzām retāk sastopamām sugām.

Grāmatas skice, kas tapusi ISSP skolas ietvaros.