Augustā bija viena brīvdiena.
Tad es papildināju zināšanas laika plānošanā – Randy Pausch tika jaunatklāts.