Daudz jūru

Latvijā ir daudz Jūru.
Apskrējām no Liepājas piekrastes līdz pat Rīgai. Viņas visas ir tik dažādas, ka var tikai pabrīnīties.
Skatīsimies vel.