1004-sapinos-tavos-matos.jpg

…tik panāc soli pretī,citādi es apmaldīšos.