0710-slapjas.jpg

tik līst un līst . bet kustība jau neapstājas.